Ektefelleskifte

Kontakt

Familieadvokaten Schumann rådgir i tvister i forbindelse med ektefelleskifte.

Ektefelleskifte

 

Når ekteskapet ryker – hvordan deles verdiene?

Ektefeller uten ektepakt har det som kalles formuesfellesskap. Dette innebærer blant annet at hver av ektefellene har krav på å få gjennomført et ektefelleskifte etter at samlivet er slutt. Det fins mange rettsregler som regulerer hvordan dette skifte skal gjennomføres. Problemstillinger som kan oppstå er typisk spørsmål om hvilke verdier som skal trekkes inn i skiftet og hvilke verdier som kan holdes utenfor skiftet.

Det kan videre oppstå problemstillinger rundt partenes gjeld og hvem som skal overta hvilke eiendeler og til hvilken pris. Det kan være at noe skal skjevdeles på grunn av arv eller midler den ene eller begge ektefellene hadde før ekteskapet ble inngått. Skjevdelingsreglene er relativt kompliserte og det kan oppstå mange bevisspørsmål og spørsmål av beregningsteknisk karakter. Dersom man ikke blir enige ved et såkalt privat skifte, kan hver av partene kreve bistand fra skifteretten i et offentlig skifte.

Selv om konfliktnivået er lavt, kan det likevel være nyttig å ta kontakt med advokat før man undertegner en forpliktende avtale. Det er ofte hensiktsmessig å gjennomgå de ulike sidene av boet, de ulike verdsettelsesprinsippene og hvilke alternativer man har til rådighet. Så snart man har signert på skifteavtalen, er man i utgangspunktet bundet til det som avtalen fastsetter og da beror det i hovedsak på din tidligere ektefelles godvilje om han er villig til å gå med på løsninger som avviker fra avtalens ordlyd.

Skiftesaker er prioritert på den måten at man kan få fri rettshjelp dersom man har inntekt og formue under visse grenser og på den måten at man ikke må vente like lenge som andre saker med å få de behandlet i rettsapparatet. Man betaler heller ikke rettsgebyr for disse sakene. 

apartmentpencilphone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram