Ektepakt

Kontakt

Familieadvokaten Schumann rådgir i forbindelse med inngåelse av ektepakt.  

Inngåelse av ektepakt

 

Hvorfor?

Ettersom flere og flere skiller seg og det finnes stadig flere samlivsformer som blant annet innebærer mine, dine og våre barn, har behovet for ektepakt økt i stigende grad. For å unngå at man ender opp i en rettslig tvist og for å skape forutberegnelighet, er det fornuftig å inngå ektepakt.

Ektepakt er  en avtale som inngås dersom en vil sikre at verdiene fordeles på en annen måte enn den løsning som loven legger opp til. I utgangspunktet har partene full avtalefrihet, men det finnes visse grenser for hva en kan avtale ved ektepakt.

Lovens utgangspunkt er likedeling. Videre sier loven at det den enkelte hadde da ekteskapet ble inngått, ikke skal deles. 

 

Når?

Ektepakten bør opprettes når man har bestemt seg for å inngå ekteskap. Da er man gode venner og kan ha en god tone når man snakker om vanskelige ting.

 

Hvordan?

Det gjelder visse formkrav ved opprettelse av ektepakt:

  • Ektepakten må for det første være skriftlig
  • Videre må to vitner være tilstede under avtaleinngåelsen. Vitnene må være godkjent av begge ektefeller og alle fire må underskrive samtidig.
  • For at ektepakten skal være gyldig overfor tredjeparter, må også ektepakten tinglyses i ektepaktregisteret i Brønnøysund.
  • Dersom ektepakten gjelder overføring av fast eiendom, må også ektepakten tinglyses på eiendommens blad i grunnboken for å ha rettsvern.

Dersom man ikke oppretter ektepakten i henhold til formkravene, vil den ikke være gyldig. Det er derfor en god investering å benytte seg av advokat som kan rådgi og sørge for at ektepakten er inngått i tråd med de formkrav som oppstilles i ekteskapsloven. 

apartmentpencilphone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram