Skilsmisse

Kontakt

Familieadvokaten Schumann rådgir i tvister i forbindelse med skilsmisse

Bistand ved skilsmisse

 

Hvorfor?

 

Dersom du vurderer skilsmisse, kan det være helt avgjørende hvilke råd du får med henhold til gjennomføringen av skilsmissen. Det vil fort lønne seg å engasjere en advokat som har spesialisert seg på prosedyrene rundt en skilsmisse og som i tillegg er et godt medmenneske som du kan åpne deg for gjennom denne vanskelige prosessen.

Familieadvokaten Schumann kan hjelpe deg med følgende:

  • Å forklare hvordan din økonomiske situasjon vil bli etter skilsmissen.
  • Gi deg svar på hvorvidt du har mulighet til å beholde huset.
  • Gi råd i forhold til  hvorvidt barna bør bo like mye hos begge parter, eller om de skal bo fast hos en og ha samvær med den andre.
  • Hvis barna skal bo hos deg, hjelper vi deg med å finne ut om du har krav på barnebidrag, og i så fall – hvor mye.
  • Forklare hva som skjer dersom dere ikke blir enige om barnefordeling og samvær.
  • Rådgi i forhold til om du har krav på ekstra trygdeytelser i forbindelse med skilsmissen til ivaretagelse av barna.
  • Forklare hva som skjer om dere ikke blir enige om den økonomiske fordelingen i forbindelse med skilsmissen og bistå under en eventuell rettslig prosess.

 

Hvordan?

Med så mange spørsmål og problemstillinger er det godt å komme til en advokat som har erfaring med skilsmissesaker. Familieadvokaten Schumann har lang og allsidig erfaring med denne typen saker. 

Du kan være trygg på at du blir tatt godt vare på gjennom hele prosessen. Vi vil engasjere oss i nettopp din sak og gjøre vårt ytterste for at du skal føle at dine rettigheter blir ivaretatt på en betryggende og god måte. I mange saker løper det frister som det er viktig å overholde. Løsningen for deg ved en skilsmisse blir bedre jo tidligere du tar kontakt med advokat.

apartmentpencilphone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram