Arverett

Kontakt

Hvordan foregår et arveoppgjør? Hvordan unngår man konflikter med familien? Familieadvokaten Schumann hjelper deg å finne en løsning alle parter kan være fornøyd med.

Arveoppgjøret i praksis

 

Hvem skal ha hva og hvor mye?

Hvordan foregår et arveoppgjør og hvordan unngå konflikt og uvennskap i familien? Skal man selge alt og dele pengene eller skal man fordele eiendelene så rettferdig man klarer?

Når man skal motta arv, har man mange spørsmål og mange av spørsmålene er mer av praktisk art enn av juridisk art, men løsningene man velger kan ha økonomiske og rettslige konsekvenser som det kan være fornuftig å rådføre seg med advokat i arverett før man gjør et valg.

Forenklet kan man si at det finnes tre alternativer når det gjelder den praktiske fordelingen av arveoppgjøret:

  1. Dere kan eie arven sammen, som et sameie.
  2. Dere kan selge alt og dele pengene.
  3. Noen av arvingene overtar enkelte eiendeler mens de andre mottar penger.

Familieadvokaten Schumann finner løsningen sammen med deg. 

 

Hvorfor blir arveoppgjør ofte vanskelig?

 

Hadde vi mennesker vært maskiner uten følelser, så ville det heller aldri blitt noen problemer rundt arvefordelingen i praksis.

Det er sjelden noe som setter i gang så mange følelser som akkurat arv og det gjelder både de familier som har mye penger å fordele og de som har mindre. Her er det derfor viktig at man holder seg til en del prinsipper når det gjelder fordeling av arven. Loven har lagt opp til et system som er ment å ivareta de ulike interessene og arvingene på en god måte. Det finnes dog mange unntak og mange måter å unngå en rettferdig fordeling av arven dersom man skulle ønske dette.

Dersom minstemann har vist at han ikke klarer å forvalte de midler han har mottatt mens foreldrene var i live, kan det også ha gode grunner for seg at han ikke bør overta familiebedriften etter at de er døde. Det kan da ha gode grunner å la den mer ansvarlige storebroren overta familiebedriften.

Dette kan skape sjalusi og vonde følelser og da er det viktig å holde hodet kaldt og ikke la følelsene ta overhånd samtidig som fordelingen ikke kan bli så urettferdig at det skaper fullstendig krig mellom brødre og søstre.

Familieadvokaten Schumann AS har lang erfaring i å ta på seg oppdrag innen arverett og advokat Schumann er god på å finne løsninger som alle parter kan leve godt med uten at verdiene går tapt.

apartmentpencilphone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram