Bistandsadvokat

Kontakt

Har du vært utsatt for en straffbar handling? Familieadvokaten Schumann har lang erfaring med å være bistandsadvokat og loser deg gjennom den vanskelige prosessen.

Bistandsadvokatordningen skal ivareta rettighetene til ofrene og etterlatte i de alvorligste straffesakene. Det gjelder både ved anmeldelse, under etterforskningen, i retten og ved utmåling av erstatning.

 

De grove straffesakene

 

Retten til bistandsadvokat omfatter i grove trekk personer som har vært utsatt for trusler og trakassering, grov vold, voldtekt, seksuelle overgrep eller pårørende som har mistet nærstående i en straffbar handling. De kommer fra alle samfunnslag og er både menn og kvinner. 

Bistandsadvokatene kan bistå ved avhør hos politiet eller dommeravhør av barn. De sørger også for at offeret får informasjon om etterforskningen, innsyn i saksdokumentene og kjennskap til gangen i en rettssak. 
I tillegg bidrar de gjennom å fremme erstatningskrav mot gjerningspersonen, klage på eventuell henleggelse og søke om voldsoffererstatning. Selv i dag ser vi alt for ofte at ofre som må stille uten bistandsadvokat også ender opp uten rettmessig erstatning.

Har du behov for en bistandsadvokat som utfører jobben på en verdig og profesjonell måte, så ta kontakt med Familieadvokaten Schumann AS i dag for en uforpliktende prat. Det koster ingenting. Det kan bety veldig mye. 

apartmentpencilphone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram