Samboerskap

Kontakt

Ved å inngå en samboerkontrakt tar du ansvar og sikrer din egen økonomiske situasjon. Når, hvorfor og hvordan inngår du en samboerkontrakt? Familieadvokaten Schumann hjelper deg.

Inngåelse av samboerkontrakt

 

Hvorfor?

I stedet for å tenke at det er uromantisk, burde mange tenke at det å opprette en samboeravtale, faktisk er en god investering for et godt samliv.

Å inngå en samboerkontrakt handler rett og slett om å skape et ryddig økonomisk forhold og det bør være av interesse for begge parter-særlig hvor det er barn inne i bildet. Enda mer hvor det er mine og dine barn inne i bildet.

Selv om det er kjipt å tenke på, er det slik at 50% av samlivsforhold ryker.

 

Når?

Samboerkontrakt bør opprettes med en gang man flytter sammen. Da er man gode venner og kan ha en god tone når man snakker om vanskelige ting.

Hvordan?

Det beste rådet er å oppsøke en uavhengig tredjepart. Ikke skaff samboeravtale på nett. Det kan være en god investering i å bruke noen kroner på advokat.

 

Økonomisk skifte etter avsluttet samboerskap

 

Hva skjer når samlivet tar slutt?

Dersom samboerskapet ryker, må man dele de tingene man eier sammen. Gjeld man har tatt opp sammen, må også fordeles.

Det er dette som kalles det økonomiske skifte etter avsluttet samboerskap. Har dere inngått samboeravtale, tar man utgangspunkt i denne med henhold til fordelingen. Har dere ikke inngått samboeravtale, er det vanskeligere og enda viktigere å få bistand fra advokat.

For samboere uten samboeravtale er utgangspunktet «alt mitt er mitt og alt ditt er ditt» og man tar med seg det man hadde, når forholdet ryker. Men slik er sjelden virkeligheten for dagens samboere. Man eier som regel i hvert fall en bolig sammen og kanskje også andre ting.

I det man eier noe sammen, snus utgangspunktet og man blir da omfattet av sameieloven som sier at man eier tingene 50/50 dersom det ikke finnes holdepunkter for noe annet. Holdepunkter vil for eksempel si samboeravtale.

Ofte eier man ikke tingene helt likt og det er da utfordringene dukker opp. Slik vil det også være med gjeld man har tatt opp sammen. Som man ser, er det mange spørsmål og mange utfordringer som kan dukke opp når samlivet tar slutt.

apartmentpencilphone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram