Trygderett

Kontakt

Opplever du usikkerhet knyttet til krav og regler for å motta trygd fra NAV? Familieadvokaten Schumann har lang erfaring innen trygderett. Hos oss er du i gode hender.

Hva er ditt forhold til NAV?

 

Mange har et hat/elsk forhold til NAV og grunnene til dette, er flere. For mange er den ytelsen de mottar fra NAV helt avgjørende for livsoppholdet deres. Da oppleves det veldig fint når det fungerer godt og etter sin intensjon. Til gjengjeld oppleves det svært opprivende og frustrerende når man ikke mottar de rettigheter man har krav på eller man ikke mottar ytelsen på det tidspunkt man har behov for det.

 

Hvorfor bør du oppsøke advokat?

 

Mange av reglene er nokså kompliserte og det krever mye innsikt å ta rede på akkurat hvilke rettigheter man kan nyttiggjøre seg til enhver tid. NAV fastsetter også en rekke plikter overfor brukerne og dersom pliktene ikke overholdes, kan man miste rettigheter man ellers ville hatt krav på. De antall klagesaker og rettssaker som finnes for så vidt gjelder NAV og rettigheter etter folketrygdloven, tilsier at det er et stort behov for advokatbistand. Det er også mange av klagesakene og rettssakene som gir klager/saksøker medhold og i brorparten av disse, har brukeren vært representert av advokat og det viser at det kan være verdt investeringen det er å engasjere advokat i disse sakene.

Dersom man har lav inntekt og ønsker å klage over et vedtak som går en imot, kan en også ha krav på fri rettshjelp. Familieadvokaten Schumann hjelper deg med å finne ut om du kan ha krav på fri rettshjelp uten vederlag.

 

Når bør du oppsøke advokat?

 

Spesielt dersom du har fått avslag på en søknad om trygdeytelse, bør du oppsøke advokat. Men det kan også være lurt å være føre var og benytte advokat under selve søknadsprosessen. Det kan være en god investering da det vil være større sannsynlighet at du vil finne frem med en søknad dersom du har vært bistått av advokat allerede innledningsvis. 

apartmentpencilphone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram